KNGF: besluit NZa stap achteruit in kwaliteitszorg fysiotherapie

De NZa schrapt in de beleidsregel de registratie-eisen voor verbijzonderde fysiotherapie. Fysiotherapeuten die verbijzonderde zorg leveren (zoals manuele therapie, kinderfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie), zijn vanaf 5 april 2016 niet meer verplicht om ingeschreven te staan bij een specialistenregister om een verbijzonderd tarief in rekening te mogen brengen. Zij mogen vanaf dat moment zelf kiezen of en bij welk register zij zich aansluiten. De NZa heeft dit besloten naar aanleiding van het door de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Menzis en VGZ ingediende bezwaar. Het KNGF vindt het besluit een stap achteruit in de kwaliteitszorg.

Met deze maatregel legt de NZa de bijl aan de wortels van het kwaliteitsbeleid binnen de fysiotherapie. Het wordt voor de patiënten volkomen ondoorzichtig bij wie zij voor een verantwoorde en professionele diagnose en behandeling terecht kunnen. Verzekeraars krijgen de volledige vrijheid om in hun inkoopbeleid te bepalen aan welke vakinhoudelijke normen de verbijzonderde fysiotherapeut moet voldoen. De geschrapte NZa-beleidsregel stelde tot nu toe dat het KNGF en Zorgverzekeraars Nederland(ZN) daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk waren. Het bestuur van het KNGF is van mening dat de beroepsgroep bepaalt aan welke vakinhoudelijke eisen de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen moet voldoen. Een opvatting die gesteund wordt door de minister. Dit komt echter zwaar onder druk te staan door het besluit van de NZa.

Het besluit leidt ook tot een toename van de marktmacht van de zorgverzekeraar. Dat staat haaks op de wens van het Ministerie van VWS en andere relevante partijen om de markt evenwichtiger te maken.

Voor het KNGF blijft het uitgangspunt dat de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg voor patiënten helder en geborgd moet blijven. Dat betekent dat het van groot belang is dat de hele beroepsgroep samen met patiënten en zorgverzekeraars hiervoor de verantwoordelijkheid neemt.

Het bestuur van het KNGF gaat in overleg met genoemde organisaties om onze grote zorgen toe te lichten en oplossingen te vinden.

Het bericht KNGF: besluit NZa stap achteruit in kwaliteitszorg fysiotherapie verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.