Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

Het budget voor huisartsenzorg mag in 2018 met 2,5% groeien. Patiënten, huisartsen, eerstelijns zorgverleners en zorgverzekeraars hebben hierover vandaag een zorgakkoord gesloten met Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het akkoord gaat over de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in de eerste lijn, zoals voor diabetes en COPD. Dit akkoord sluit aan op het eerdere akkoord voor 2014 -2017 waarin ook een groei van 2,5% was afgesproken. In 2018 komt het beschikbare budget daarmee op ongeveer 3,5 miljard. Alle partijen hebben vanmiddag in Den Haag hun definitieve handtekening gezet.

Inzet groeiruimte

De 2,5% groeiruimte kan gebruikt worden voor meer tijd voor de patiënt. In het bijzonder voor kwetsbare ouderen, voor zorg in achterstandswijken, voor avond- nacht en weekend zorg en voor de organisatie van samenwerking en infrastructuur voor samenwerking in de eerste lijn. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan zich inzetten om over deze onderwerpen op regionaal niveau afspraken te maken. Bovenop de 2,5% groeiruimte is volgend jaar 75 miljoen extra beschikbaar voor de eerstelijnszorg om zorg die nu nog in het ziekenhuis wordt geleverd over te nemen.

Kwaliteit van zorg

Behalve financiële afspraken zijn inhoudelijke afspraken gemaakt die de zorg verder verbeteren. Deze afspraken zien toe op de zorg aan kwetsbare ouderen, zorg op de juiste plek, eerstelijnsverblijf, samenwerking met gemeenten, doelmatig voorschrijven van medicijnen en de mogelijkheid voor zorgverleners om actief gebruik te maken van ehealth.