Prinses Margriet bezoekt KNCV Tuberculosefonds

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet heeft als beschermvrouwe van KNCV Tuberculosefonds vandaag een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor in Den Haag. De Prinses zet zich sinds 2010 in voor de strijd tegen de in Nederland ‘vergeten’ ziekte tuberculose die jaarlijks wereldwijd meer dan 1,8 miljoen levens kost. Daarnaast is tuberculose de voornaamste doodsoorzaak onder hiv-patiënten.

De Prinses sprak met het wereldwijde netwerk van landendirecteuren en medewerkers van KNCV over de laatste ontwikkelingen op het terrein van opsporing van patiënten, juiste diagnose en nieuwe behandelingen. Kennisdeling en versterking van de lokale gezondheidszorg staan daarbij voorop. Maar ook in Nederland is het belangrijk alert te blijven, zodat tuberculose niet opnieuw voet aan de grond krijgt.

KNCV Tuberculosefonds heeft een historische band met het koningshuis. Koningin Emma zette zich aan het begin van de vorige eeuw vol overgave in voor de bestrijding van tuberculose, toen nog volksziekte nummer 1 in Nederland. Zelf verloor ze haar zus Sophie aan tuberculose. Ook Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana verbonden zich als beschermvrouwen aan KNCV Tuberculosefonds om aandacht te blijven vragen voor de wereldwijde bestrijding van de ziekte.