Van Rijn roept op tot Europese samenwerking bij bestrijden dementie

Afbeeldingsresultaat voor van rijnPraktische, Europese samenwerking is hard nodig om dementie succesvol te bestrijden. Daarbij is – naast niet aflatend onderzoek naar de oorzaken en eventuele genezing van de hersenaandoening – extra aandacht nodig voor de mensen met dementie.

Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) tijdens zijn toespraak op de EU-conferentie ‘Alzheimer’s disease – epidemic of the third millennium’ in Bratislava, Slowakije. Eerder op de dag had Van Rijn al een ontmoeting met bewindspersonen uit Slowakije en Malta om het belang van internationale samenwerking tegen dementie te onderstrepen. Die aanpak was een speerpunt van het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2016.

Mensen met dementie in ons midden

“We blijven vol inzetten op wetenschappelijk onderzoek naar dementie”, aldus Van Rijn. “Zolang het echter niet mogelijk is van dementie te genezen, moeten we zo veel mogelijk oog hebben voor mensen met dementie. Die wonen meestal thuis, in ons midden. In andere Europese landen misschien nog wel meer dan bij ons. Hoewel situaties in Europa kunnen verschillen, staan we met gebundelde krachten echt een stuk sterker tegenover deze afschuwelijke aandoening dan ieder land voor zich.”

Samen dementievriendelijk

In Nederland is de campagne ‘Samen dementievriendelijk’ gestart om het besef en begrip van dementie te vergroten. Het streven is dat een miljoen mensen binnen vijf jaar beter bekend raken met dementie en dat toepassen in hun baan en bestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan familieleden, winkelpersoneel of buschauffeurs.

Engeland en Denemarken kennen gelijke initiatieven, Malta begint daarmee en andere landen – zoals Slowakije – volgen met belangstelling.

32 miljoen voor Deltaplan Dementie

Nederland kent het Deltaplan Dementie, een plan dat onder meer gericht is op (internationaal) medisch onderzoek naar betere behandeling, genezing en het voorkomen van dementie. In de jaren 2017 tot en met 2020 trekt het kabinet voor het Deltaplan 32 miljoen euro uit. Eerder investeerde het kabinet 32,5 miljoen euro.

Dementie in Nederland

In Nederland leven naar schatting 260.000 mensen met dementie. Dat aantal stijgt in 2050 tot 400.000, omdat Nederland meer ouderen krijgt die bovendien steeds ouder worden. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op dementie toe. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie: zes jaar thuis en twee jaar in een zorginstelling.