Start kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg aan zieke kind thuis

Zorg voor het ernstig zieke kind en het gezin vindt steeds meer plaats in de thuisomgeving. Verschillende knelpunten staan de kwaliteit en doelmatigheid van de kinderverpleegkundige zorg in de eigen omgeving in de weg. Vilans en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) zijn daarom gestart met het ontwikkelen van de verpleegkundige kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving’. Doel is om een adequaat antwoord te geven op vragen en knelpunten, zodat de kwaliteit van goede zorg voor het zieke kind gewaarborgd is. De standaard is in 2017 gereed.

Van ziekenhuis naar huis
Veel ernstig zieke kinderen die niet direct een kinderarts meer nodig hebben, worden vanuit het ziekenhuis naar huis ontslagen. De verpleegkundige zorg verplaatst zich naar de thuisomgeving. Willy Calis, projectleider Vilans: “Deze terugkeer naar huis brengt voor ouders vragen met zich mee over de verpleegkundige zorg thuis, en over de ontwikkeling en het psychosociaal functioneren van het kind. In de praktijk worden deze vragen niet altijd adequaat beantwoord, waardoor de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg thuis aan zieke kinderen en het gezin niet gewaarborgd zijn. Er is behoefte aan een beschrijving van goede verpleegkundige zorg, vanuit het perspectief van het zieke kind en het gezin.” De te ontwikkelen kwaliteitsstandaard beschrijft straks wat goede verpleegkundige zorg is, geeft uitgangspunten en handvatten voor (kinder-)verpleegkundigen en er komt een patiëntenversie voor zowel het kind (tot 18 jaar) als de ouders.

Voor wie
De kwaliteitsstandaard beoogt (kinder-)verpleegkundigen te ondersteunen, en ouders en kinderen te informeren over wat zij mogen verwachten. Daarnaast is de standaard nuttig voor andere professionals die te maken hebben met kinderverpleegkundige zorg thuis, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid.

Samenwerking partijen
Vilans en NCJ ontwikkelen de kwaliteitsstandaard in opdracht van ZonMw. V&VN en experts van het Medisch Kindzorgsysteem (MKS) worden intensief betrokken. Ook toekomstige gebruikers worden gevraagd voor feedback. De looptijd van het project is 18 maanden en loopt tot eind 2017. Vilans ontwikkelde eerder de kwaliteitsstandaard Omgaan met levensvragen voor ouderen, Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel en Zorgstandaard dementie.