NLse overheid steunt revolutionaire samenwerking voor snellere betere behandeling kanker

Het Nederlands wetenschappelijk kankeronderzoek geldt reeds als vooraanstaand in de wereld. Het kan echter nog een stuk beter wanneer de beste wetenschappers bijeen worden gebracht, zij nauwer gaan samenwerken, het onderzoek verder wordt geïntensiveerd en de resultaten uit huidig onderzoek nóg sneller worden vertaald naar betere diagnose en behandeling van mensen met kanker. Daarom wordt er nu naar een nieuw virtueel topinstituut toegewerkt. KWF, de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de topsector Life Sciences & Health ondersteunen de ambitie om tot dit instituut te komen. Vijf toponderzoekers uit verschillende onderzoeksinstituten schrijven hiervoor nu een wetenschappelijke strategie. Het centrum gaat de komende 10 jaar plaats bieden aan 1000 onderzoekers. Om deze ambitie te verwezenlijken is er 25 mln. euro per jaar nodig, naast ca. 50 mln. euro door inbreng van deelnemende instellingen aan bestaande infrastructuur en onderzoekers.

Topinstituut: excellentie verenigd, impact verzekerd
Het topinstituut is een uniek, autonoom instituut, met een eigen visie, missie, ambitie en strategie. Elk jaar krijgen meer dan 100.000 Nederlanders kanker. Ruim 60% van deze patiënten overleeft de ziekte, 5 jaar na de diagnose. Het instituut beoogt de grenzen van wetenschappelijk kankeronderzoek te verleggen met als uiteindelijk doel kanker beter te behandelen, door nauwkeuriger diagnoses en meer effectieve behandelingen mogelijk te maken. De visie is dat met dit topinstituut meer uit wetenschappelijk onderzoek in Nederland kan worden gehaald dan nu het geval is.

De ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de topsector Life Sciences & Health ondersteunen deze ambitie omdat zij willen bijdragen aan het realiseren van de ambitie van het KWF: een wereld zonder kanker. Patiënten verdienen een ambitieuze aanpak waarmee deze ziekte effectiever kan worden bestreden. Daarvoor is het belangrijk de Nederlandse toppositie op het gebied van kankeronderzoek te behouden en verder te versterken. In het verlengde hiervan wordt innovatie verder gestimuleerd, komt er meer hoogwaardige werkgelegenheid en verbetert bovendien ons investeringsklimaat. Kanker is en blijft voorlopig een grote maatschappelijk uitdaging. Medische innovaties moeten het verschil gaan maken voor onze toekomst.

Het bericht NLse overheid steunt revolutionaire samenwerking voor snellere betere behandeling kanker verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.