Diabetes: meer risico op gebitsproblemen

Diabetes_vertelhetuwtandartsMensen met diabetes weten vaak niet dat diabetes een extra risico op gebitsproblemen met zich meebrengt. Maar dat hoeft niet tot een mindere mondgezondheid te leiden. Mensen met diabetes die goed voor hun gebit zorgen kunnen problemen voorkomen. Om patiënten daarop te wijzen start de KNMT op zondag 20 maart, Wereld Mondgezondheidsdag, een landelijke voorlichtingsactie.

Bij het ouder worden verliezen mensen tanden en kiezen. Mensen met diabetes lopen daarop meer risico dan anderen. Dat blijkt uit recent Amerikaans onderzoek. De onderzoekers van de Centers for Disease Control and Prevention analyseerden gegevens die gedurende 31 jaar van meer dan 35.000 Amerikanen zijn verzameld. Het bleek dat iedereen bij het ouder worden tanden verloor, maar mensen met diabetes dubbel zoveel; gemiddeld vier meer.

‘Mensen met diabetes lopen inderdaad een groter risico op problemen met hun gebit’,  reageert Hendrike van Drie, waarnemend voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen. ‘Dat komt doordat diabetes chronische tandvleesontsteking (parodontitis) kan veroorzaken. Als die ontsteking niet tijdig wordt behandeld kan dat uiteindelijk leiden tot verlies van tanden. Goede mondzorg kan veel problemen voorkomen.’

Op www.hoegezondisjemond.nl kan iedereen vanaf nu zijn kennis testen van diabetes en mondgezondheid. In de wachtkamer van de tandarts hangen posters die patiënten oproepen om tijdens hun controle te vertellen dat ze diabetes hebben. De tandarts kan dan helpen om gebitsproblemen te voorkomen.

De campagne van de KNMT is tot stand gekomen in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland. Diabetes is met 1 miljoen patiënten de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland.

Het bericht Diabetes: meer risico op gebitsproblemen verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.