Transatlantische samenwerking in medisch onderzoek

CITRIS, het Banatao Institute van de University of California, Medical Delta en de Zuid-Hollandse regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend. Deze overeenkomst onderstreept de intenties om de samenwerking de komende jaren uit te breiden en te intensiveren. De partijen zetten in op gezamenlijk onderzoek, onderwijs en de ontwikkeling van zakelijke activiteiten op het gebied van eHealth.

CITRIS, het Banatao Institute, Medical Delta en InnovationQuarter, internationaal toonaangevende organisaties op het gebied van eHealth, zijn overeengekomen de samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en business development uit te breiden. De partners gaan gezamenlijke initiatieven ontwikkelen op het gebied van preventie, interventie in de levensstijl en medische technologie, bijvoorbeeld op het gebied van eHealth-applicaties. Ook gaat het om de toepassing van nieuwe big data technologieën. Verder zal er beleid worden uitgevoerd om jonge bedrijven uit de California ‘Bay Area’ en binnen Medical Delta te betrekken bij gezamenlijke activiteiten. De MoU is getekend in aanwezigheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker. De ondertekening maakte deel uit van een ceremonie op de Berkeley Campus in Berkely, Californië.

De Amerikaanse en Nederlandse partijen gaan de samenwerking in Life Sciences, gezondheid en technologie aan voor een periode van vijf jaar. Er zal onderzoek worden gestart tot wederzijds voordeel. Ook zal de samenwerking worden versterkt door de uitwisseling van onderzoekers en ondernemers. Het is de bedoeling dat de groei van wetenschappelijke kennis hand in hand gaat met de ontwikkeling of versnelling van de zakelijke toepassing daarvan. Voor dit doel zullen interdisciplinaire zakelijke en onderzoeksnetwerken op het gebied van eHealth, medische technologie, ziekenhuiszorg thuis en precisiegeneeskunde vormkrijgen. De eerste onderzoeksuitwisselingen vinden deze zomer plaats.

“We zien er naar uit om samen met Medical Delta en InnovationQuarter een impuls te geven aan dit belangrijke en uiterst actuele werk op het gebied van eHealth”, zegt Costas Spanos, directeur van CITRIS en het Banatao Institute. “De samenwerking verbindt toonaangevende onderzoekers en ondernemers in Californië en Nederland bij het ontwikkelen van oplossingen met impact voor de samenleving.”

“Deze overeenkomst betekent op verschillende niveaus goed nieuws”, zegt Dr. Menno Kok, directeur van Medical Delta. “InnovationQuarter als regionale ontwikkelingsmaatschappij in Zuid-Holland en Medical Delta trekken samen op om kennis en toepassing daarvan bij elkaar te brengen. Dit team is nu verbonden met ’s een van ’s werelds belangrijkste bronnen van innovatie, Silicon Valley. Onze transatlantische link zal beide regio’s versterken. Het helpt de ambitie van de Medical Delta regio te verwezenlijken om de meest innovatieve streek van Europa te worden.”

Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter: “Het in lijn brengen van Zuid-Holland’s best presterende instituten en bedrijven via een verbinding van as naar as die we nu met CITRIS aan de University of California in Berkeley en met Medical Delta opbouwen, past perfect in onze langetermijnambitie om de regionale kenniseconomie te versterken door strategische internationale partnerschappen.” InnovationQuarter heeft al ervaring met transatlantische samenwerkingsverbanden, in de vorm van een samenwerking met Invest Ottawa in Canada in het Cyber and Security Technologies Soft Landing Platform voor cyber security-bedrijven.

De partijen hebben de intentie om voor de lange termijn samen te werken om het onderzoek en de toepassing op het gebied van gezondheidstechnologie in Europa en de Verenigde Staten vooruit te helpen. De synergie tussen de samenwerkende partijen zal leiden tot baanbrekende oplossingen. De partijen zullen aanvullende middelen zoeken om het programma duurzaam voort te zetten. Als de bestaande partijen daarmee instemmen, kunnen ook andere partijen zich bij de samenwerking tussen de California ‘Bay Area’ en de regio Zuid-Holland voegen.

Het bericht Transatlantische samenwerking in medisch onderzoek verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.