Dexlex methode verhelpt dyslexie, lees- en spellingsproblemen

TaalproblemenDexlex is een nieuwe innovatieve methode voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs met dyslexie, lees- of spellingsproblemen. De Dexlex methode combineert de laatste ontwikkelingen in de neurowetenschap met artificial intelligence (A.I.) en de verschillende leerstijlen van leerlingen.

Nadat de afgelopen jaren alleen leerlingen van scholen van ontwikkelpartners met Dexlex konden werken, kunnen vanaf vandaag alle scholen uit het primair- en voortgezet onderwijs gebruik maken van Dexlex.
Werking Dexlex

Door te oefenen met woordbeelden, klankherkenning en klankverwerking zorgt Dexlex ervoor dat de gebieden binnen de hersenen die voor de taalverwerking verantwoordelijk zijn worden gestimuleerd en ontwikkeld. Dexlex helpt met het leren van de spellingsregels die nog niet worden beheerst door de regels op verschillende manieren en niveaus te trainen. Daarnaast wordt de woordenschat van de leerlingen vergroot door met meer dan vijfduizend unieke woorden en woordbeelden te oefenen.
Individueel programma

Door middel van een uitgebreide online intaketest wordt het niveau van de taalverwerking en de kennis van de spellingsregels vastgesteld. Op basis van de resultaten wordt er automatisch een individueel programma samengesteld dat gericht is op de specifieke problematiek van het kind. Oefenen kan overal waar over internet kan worden beschikt op een PC, laptop of tablet.
Ontwikkeld met experts en het onderwijs
Dexlex is ontwikkeld door gebruik te maken van een combinatie van Artificial Intelligence (A.I.)., de laatste inzichten in de neurowetenschap en met behulp van experts op het gebied van dyslexie en het onderwijs.
Tijdens de ontwikkeling is de werking van Dexlex onder andere getoetst in een grootschalig onderzoek bij 15 scholen en 300 kinderen van onze ontwikkelpartner Stichting Katholiek Onderwijs in Enschede. Al uit deze eerste onderzoeken bleek de positieve werking van het oefenen met Dexlex op de taalvaardigheid. Daarnaast is de feedback van tientallen intern begeleiders, leerkrachten en leerlingen meegenomen in de doorontwikkeling van het programma.

Adaptieve methode

De A.I. van Dexlex analyseert de resultaten van de leerling tijdens het oefenen en selecteert automatisch de volgende oefening. Dit gebeurt volledig adaptief zonder dat er hulp van een ouder, intern begeleider of leerkracht nodig is. In een overzichtelijk dashboard worden alle verrichtingen en vorderingen nauwkeurig bijgehouden. Vanuit de rapportage ziet de leerkracht in één oogopslag welke vorderingen snel zijn gemaakt en waar de leerling moeite mee heeft. Zo ontstaat ruimte voor feedback over de leerprestatie en kan de leerkracht gericht aanvullende instructie bieden. Daarmee helpt Dexlex de leerkracht om de leeropbrengst van de leerling effectief te verhogen.