“Zet bonus op het beter maken van patiënten”

Zorgkosten kunnen omlaag met beter resultaat door resultaat te belonen.

Dat stelt de vereniging van Vrijgevestigd Medisch Specialisten (VVMS). Door zorg (o.a. ziekenhuizen ,directies en artsen) te belonen voor het ‘beter maken van patiënten’ krijgt de patiënt én kwaliteit en inzicht in waar zorg echt het beste is tegen de beste kosten.

Nederland gaat hard onderuit qua zorg
De Nederlandse zorg is minder goed dan vaak gedacht. En de vooruitzichten zijn niet gunstig doordat er geen link is tussen beloning en resultaat. De zorgverlener die kwaliteit centraal wil stellen krijgt niet meer patiënten van verzekeraars of een beter tarief. Dat frustreerd ambitieuze zorgverleners.

We meten alleen of de behandeling goed is uitgevoerd, niet wat het resultaat was

Ondanks de lijstjes van ‘het beste ziekenhuis’ weten we in Nederland niet wie de beste arts is voor bijvoorbeeld een nieuwe heup. Dat komt omdat die lijstje niet alle behandelingen van alle patiënten meten en enkel kijken naar ‘of een behandeling volgens het protocol’ is uitgevoerd. Of de patiënt beter is geworden en tegen welke kosten is onbekend. En juist dat laatste is wat voor iedereen het meest relevant is. De oplossing is om over te gaan op een beloningssysteem dat niet het protocol centraal stelt maar de resultaten voor de patiënt; stelt Milco Linssen, voorzitter van de VVMS.

Met een oogprobleem heb je niets aan ‘het beste ziekenhuis’ als je niet weet hoe oogheelkunde daar scoort!

Nederlandse zorg is de dictatuur van de protocollen. Die zijn in essentie goed maar een doel opzich geworden. Aan ‘het beste ziekenhuis’ heb je als patiënt niets als je met een oogprobleem niet weet hoe oogheelkunde scoort! We moeten toe naar aktueel inzicht van het succes van alle behandelingen.

Nederland moet de omslag maken van afvinklijstjes naar meten van behandelsucces

De arts of ziekenhuisdirecteur die kan laten zien betere resultaten te behalen dan gemiddeld krijgt geen beter contract. De politiek zou moeten afdwingen dat er een relatie komt tussen kwaliteit en beloning omdat zorgverzekeraars teveel prijsgedreven zijn door een gebrek aan inzage in behandelsucces.

Om de slag naar kwaliteit te maken moet het eenvoudig meten van behandelresultaten bij de patiënt worden ingevoerd.

Op die wijze kan een zorgverlener én laten zien aan verwijzers, patiënten en zorgverzekeraars waar men goed is, én kan men een inhoudelijk gesprek voeren met de verzekeraars over kwaliteit in relatie tot de vergoeding. Om uitholling van onze zorg te voorkomen is dit een noodzakelijke slag.

Het bericht “Zet bonus op het beter maken van patiënten” verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.