Van Rijn: samen nieuwe afspraken maken over innovatie en betaalbare prijzen van geneesmiddelen

Fair Pricing Forum - Amsterdam

©Photo Republic / Photo Republic

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) roept overheden, farmaceutische industrie, NGO’s en patiëntenvertegenwoordigers op om samen te komen tot nieuwe afspraken over innovatie en betaalbare prijzen van geneesmiddelen. Die nieuwe afspraken moeten een doorbraak bieden voor de huidige situatie waarin gezondheidszorgsystemen wereldwijd steeds meer onder druk komen te staan. Enerzijds door stijgende prijzen voor geneesmiddelen, anderzijds tekorten door te lage geneesmiddelenprijzen, waardoor het niet aantrekkelijk is om bepaalde medicijnen te produceren.

Huidige systeem niet duurzaam

Van Rijn: “Het huidige systeem van onderzoek & ontwikkeling en prijzen van medicijnen is niet duurzaam. Gezondheidszorg overal ter wereld wordt effectiever, toegankelijker en beter betaalbaar als we komen tot nieuwe en betere samenwerking op dit terrein. Zodat nieuwe medicijnen sneller beschikbaar komen, fabrikanten een goede prijs voor hun innovatieve nieuwe producten blijven ontvangen én we kunnen blijven rekenen op bestaande medicijnen. Patiënten zullen daar in de eerste plaats de vruchten van plukken, maar ook dokters, overheden en farmaceutische bedrijven.”

Fair Pricing Forum

Van Rijn deed zijn oproep tijdens het ‘Fair Pricing Forum’ dat het ministerie van VWS op 10 en 11 mei organiseert samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Meer dan 200 experts afkomstig van overheden, farmaceutische industrie, NGO’s en patiëntenvertegenwoordigers uit de gehele wereld komen daarvoor samen in Amsterdam.

Geneesmiddelenvisie

De inzet van het Fair Pricing Forum sluit aan op de in 2016 verschenen ‘Geneesmiddelenvisie’ van Minister Schippers met als centrale vraag hoe de toegang tot innovatieve en betaalbare geneesmiddelen gewaarborgd kan blijven voor de (Nederlandse) patiënt en haar inspanningen op het terrein van geneesmiddelen tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 om een betere balans te krijgen in het farmaceutische systeem in Nederland en de EU.