Project laat zien: ook mensen met dementie kunnen iets aanleren

 Lerend vermogen bij dementieBij mensen met dementie zijn ondanks de ziekte vaak nog mogelijkheden om te leren. In samenwerking met DAZ en het lectoraat Psychogeriatrie van de Haagse Hogeschool heeft Alzheimer Nederland het project ‘Lerend Vermogen’ uitgevoerd. Er zijn tien voorbeelden gefilmd waarbij het lerend vermogen van mensen met dementie in de praktijk zichtbaar wordt. In deze filmpjes worden mensen met dementie geportretteerd die iets hebben aan- of afgeleerd, dankzij goede begeleiding van mantelzorgers en/of zorgverleners.

Alzheimer Nederland zet zich in voor bevordering van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten. Het optimaal benutten van het geheugen en lerend vermogen biedt uitzicht om langer zelfstandig te functioneren. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan het zelfbeeld en het onafhankelijkheidsgevoel vergroten, en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. “Leren is niet iets waar je snel aan denkt bij mensen met dementie, omdat juist het geheugen vaak ernstig is aangetast bij dementie”, aldus adjunct-directeur Marco Blom, “toch toont onderzoek aan dat deze mensen, zeker in het beginstadium van de ziekte, vaak nog goed in staat zijn te leren. Het gaat erom de aanwezige competenties goed aan te spreken. ”

Kennis over lerend vermogen is beperkt
Zorgverleners en familieleden zijn onvoldoende bekend met dit fenomeen. Zij nemen vaak, goedbedoeld, teveel uit handen en leren daarmee onbewust afhankelijkheid aan. Waardoor patiënten bijvoorbeeld na het handen wassen niet meer zelf hun handen afdrogen, maar hun handen uitsteken voor hulp hierbij. Het overgrote deel (70%) van de zorg voor mensen met dementie wordt gedaan door familieleden. Maar ook onder professionele zorgverleners is de kennis over en ervaring met lerend vermogen bij dementie nog beperkt. Het project ‘Lerend vermogen bij dementie’ werkt actief aan bewustwording en enthousiasme van mensen met dementie, de naaste omgeving en het onderwijs en verzorgend personeel

Motiveren om te leren
Toepassing van het lerend vermogen van mensen met dementie valt of staat met de aanpak van de familie en /of begeleiders. Belangrijke randvoorwaarden zijn wel o.a. dat het leren in een goede sfeer gebeurt, zonder dwang, dat er rekening wordt gehouden met beperkingen en dat er niet wordt gecorrigeerd. Meer weten? Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/dementie en http://www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl/c/toolkit

Het project Lerend Vermogen bij dementie is mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en wordt uitgevoerd door Alzheimer Nederland i.s.m. de Haagse Hogelschool en DAZ (Dirkse Anders Zorgen).