Patiënt geeft apotheek een 8

Patiënten geven hun apotheek een 8. Dit blijkt uit onderzoek van Tevreden.nl in het eerste kwartaal van 2016. In 2014 en 2015 kreeg de apotheek nog een 7,8. Patiënten die voor het eerst een nieuw geneesmiddel meekrijgen, geven een hoger rapportcijfer aan hun apotheek dan patiënten die voor een herhaalrecept komen.

Het zogenoemde aanbevelingscijfer stijgt ook ten opzichte van 2015: meer respondenten zouden hun apotheek aanbevelen aan familie en vrienden.

Net als in voorgaande jaren zijn respondenten positief over de houding van het apotheekpersoneel: zij vinden dat er aandachtig wordt geluisterd (96 procent), krijgen voldoende tijd (97 procent) en voelen zich serieus genomen (98 procent).

Verbeteringen privacy en wachttijden
In de informatieverstrekking over nieuwe medicijnen is een lichte verbetering zichtbaar. Ruim twee derde van de respondenten vindt de uitleg over de werking van nieuwe medicijnen helemaal begrijpelijk. De uitleg over het gebruik vindt 70 procent goed te begrijpen.

De wachttijden in de apotheek zijn verbeterd. Het aantal respondenten dat binnen 5 minuten geholpen wordt, stijgt met 7 procentpunten naar 74 procent. Ook de tevredenheid over privacy is toegenomen. Respondenten geven vaker aan dat zij een gesprek kunnen voeren aan de balie zonder dat er wordt meegeluisterd. Ook kunnen ze vaker een gesprek in een aparte ruimte voeren. Zowel gebrek aan privacy als lange wachttijden waren in 2014 en 2015 nog belangrijke verbeterpunten.

Aandachtspunt: herhaalbezoek
Naast positieve punten komen er ook verbeterpunten uit het onderzoek. Patiënten die regelmatig in de apotheek komen voor een herhaalrecept, krijgen minder vaak de vraag of het hen lukt de medicijnen volgens voorschrift in te nemen. 62 procent geeft aan dat hiernaar nooit is geïnformeerd. Ook krijgen ze minder vaak de vraag of ze last hebben van bijwerkingen (75 procent: nooit gevraagd) en of de medicijnen het gewenste resultaat hebben (79 procent: nooit gevraagd).

De onderzoeksresultaten van 2016 zijn gebaseerd op 103.632 vragenlijsten die patiënten van duizend apotheken tussen 1 januari en 3 april 2016 online hebben ingevuld, na uitnodiging via e-mail.