Onderzoek Maurice de Hond wijst uit: Nederland wil massaal recht op health checks

Op 6 oktober jl schreef Minister Schippers een brief naar de Tweede Kamer met daarin haar standpunt over “Health checks”. Woensdag a.s. zal de Kamer dit standpunt bespreken in een debat over Innovatie in de Zorg in de Tweede Kamer.

Minister Schippers stelt voor dat nu ook in Nederland, zoals al het geval is in o.a. Duitsland, grotere ruimte geboden moet worden aan burgers om zichzelf preventief te laten onderzoeken. Op dit moment heeft de burger die ruimte nog niet. Hierin is Nederland uniek. Minister Schippers pleit nu voor zelfbeschikking (keuzevrijheid). Het aanbod op dat terrein, zoals bijvoorbeeld via MRI-scans, zoals Prescan dat nu in o.a. Duitsland uit laat voeren, zal in het voorstel van Schippers aan goede voorwaarden moeten voldoen en op kwaliteit blijven worden beoordeeld. Maar als burgers het onderzoek willen laten uitvoeren en zelf betalen, moet dat ook in Nederland mogelijk zijn.

Een onderzoek van Maurice de Hond via Peil.nl onder meer dan 2000 Nederlanders, samen een representatieve steekproef vormend, ondersteunt het standpunt van Minister Schippers in sterke mate:
– 75% van de Nederlanders vindt dat als burgers dergelijke onderzoeken willen laten uitvoeren en zelf betalen dat ook mogelijk zou moeten zijn, 15% vindt dat niet. Kiezers van alle partijen zijn in (grote) meerderheid voor.
Van deze 75% geeft 15% aan in dat geval dergelijk onderzoek zeker te willen laten uitvoeren. Van de 75% geeft daarnaast 29% aan dit waarschijnlijk te willen gaan doen. 80% van die groep noemt dan een Total Body Scan.
– Op dit moment geeft 15% van de Nederlanders aan wel eens preventief gezondheids- onderzoek te hebben laten uitvoeren, maar dat is met name bloedonderzoek. Dat is duidelijk vaker gedaan (24%) door mensen met hoge inkomens dan met lage.
– 72% van de Nederlanders vindt dat bepaalde onderzoeken in het kader van gezondheidspreventie door de verzekering zou moeten worden vergoed, al dan niet in een aanvullende polis.

Prescan beschouwt de brief van Minister Schippers en het onderzoek onder de Nederlanders als een ondersteuning van haar streven om het aanbod waarvoor Nederlanders nu naar Duitsland moeten reizen, ook binnen Nederland te kunnen aanbieden. Vanzelfsprekend binnen de kwalitatieve randvoorwaarden die de Minister ook in haar brief stelt en waar Prescan aan voldoet.

Het bericht Onderzoek Maurice de Hond wijst uit: Nederland wil massaal recht op health checks verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.