Nieuwe onderzoeksfinanciering KWF helpt wetenschap én patiënt vooruit

KWF is van mening dat nieuwe vindingen sneller bij de patiënt kunnen (en moeten) komen en start vanaf vandaag het nieuwe Programma Onderzoek & Implementatie waarbij we anders financieren, beoordelen en werken. Het nieuwe programma sluit beter aan bij de ontwikkelingen en behoeften in het onderzoeksveld en zorgt er voor dat de resultaten optimaal bijdragen aan de missiedoelen van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Daarnaast gaat KWF er voor zorgen en erop toezien dat de kennis en de middelen die ter beschikking zijn/komen ook daadwerkelijk gebruikt en toegepast worden en dat eventuele opbrengsten voortkomend uit KWF gefinancierd onderzoek opnieuw worden geïnvesteerd in hoogstaand oncologisch onderzoek.

Onderzoek doorloopt verschillende onderzoeksfases. Het traject van een idee naar de praktijk is een langdurig en onvoorspelbaar proces dat 2 tot 20 jaar kan duren. In die tijd gebeurt er veel. Het is daarom van essentieel belang dat de nieuwe financieringsstructuur, beoordelingsmethodiek en begeleiding vanuit KWF aansluit bij de huidige tijd, flexibel is en bijgesteld kan worden naar gelang zich in de toekomst nieuwe ontwikkelingen voordoen.

‘Al 65 jaar financieren we kwalitatief goed onderzoek’, aldus directeur Michel Rudolphie. ‘Het punt is dat we ervan uitgingen dat het resultaat zijn weg naar de patiënt wel vond. Inmiddels weten we dat dit niet altijd even efficiënt gebeurt. Daarop gaan we nu actief sturen door het volledige onderzoekstraject – van fundamenteel onderzoek tot en met klinische toepassing – maximaal te ondersteunen en per onderzoeksfase goed te kijken naar specifieke behoeften van onderzoekers. Zo kunnen we niet alleen een betere partner zijn voor onderzoekers, maar ook de maatschappij het benodigde inzicht geven. Donateurs willen – terecht – weten hoe hun gedoneerde geld concreet bijdraagt aan de kankerbestrijding.’

Focus op toepassing voor de patiënt
Uitgezonderd fundamentele onderzoekers vraagt KWF haar onderzoekers bij de indiening om een ontwikkelplan te schetsen voor de doorontwikkeling van hun onderzoek in de praktijk. Met dit ontwikkelplan bereiken we dat er een betere afstemming ontstaat tussen het onderzoek dat in de academische instellingen plaatsvindt en de uiteindelijke eindproducten voor patiënten. Door onderzoekers te vragen dit plan uit te werken worden zij zich beter bewust van de hordes die na het betreffende onderzoeksproject genomen moeten worden en kunnen daar al in deze fase optimaal op anticiperen. Daarnaast blijft KWF fundamenteel onderzoek financieren als bron van nieuwe vindingen.

Flexibele financieringsstructuur
Om die stroomlijning richting de praktijk te stimuleren, is de financieringsstructuur flexibel. Zo gaat KWF met richtbedragen werken: er wordt geen maximum meer gehanteerd voor het aan te vragen budget op een projectvoorstel. Voor elke stap die een nieuwe vinding/ontwikkeling moet doorlopen in het ontwikkelingstraject, geldt dat de onderzoeker dátgene kan aanvragen wat hij/zij nodig heeft. KWF hanteert bovendien continueringsopties bij veelbelovende resultaten en discontinueringsopties bij veranderd perspectief.

Patiënten beoordelen het wetenschappelijk onderzoek
De ervaringskennis van patiënten is waardevolle en onmisbare input bij de bestrijding van kanker en bij het bepalen van de relevantie van de activiteiten van KWF. Zij zijn de primaire belanghebbenden bij de activiteiten van KWF en zij weten als geen ander wat het leven met de ziekte kanker betekent. Als het projectvoorstel goed en volledig geregistreerd is, gaat het naar de interne beoordelingscommissie en vervolgens naar de externe referenten en de Patiënten Adviescommissie (PACO). (Ex)patiënten oordelen in de PACO vanaf 2016 mee bij elke besteding van KWF, met uitzondering van fundamenteel en vroeg-translationeel onderzoek. Zie voor video de bijlage

Meer impact voor elke euro
Door gericht te investeren en actief samenwerkingen aan te gaan met andere financiers en (commerciële) partijen, wil KWF nog meer geld beschikbaar krijgen voor de kankerbestrijding en de afstemming tussen het onderzoek en de (eind)gebruikers stroomlijnen. We willen een deel van de eventuele opbrengsten uit onze gefinancierde onderzoeken opnieuw inzetten voor de kankerbestrijding. Zo heeft de patiënt binnen onze nieuwe onderzoekfinanciering dubbel baat bij resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. KWF wil komend jaar met de Nederlandse onderzoeks- en kennisinstituten komen tot algemene afspraken die gelden voor alle door KWF gefinancierde onderzoeksprojecten.

Het bericht Nieuwe onderzoeksfinanciering KWF helpt wetenschap én patiënt vooruit verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.