Nieuwe manier van zorg mogelijk door eHealth

Zorg op het moment dat het echt nodig is, meer zorg op maat en een betere samenwerking tussen zorgverleners; dat wil het UMC Utrecht samen met patiënten en ketenpartners bereiken door de inzet van eHealth. Dit zogenaamde continuüm van zorg wordt gerealiseerd in de pilots met patiënten met ALS, jeugdreuma en hoge bloeddruk. De eerste resultaten zijn positief en veelbelovend.

In juni startten ruim 60 patiënten met drie pilots waarbij ze via apps allerlei gegevens vastlegden zoals bloeddruk, gewicht, pijnscore en algemene gesteldheid. Het ging hier om patiënten met ALS, hoge bloeddruk en jeugdreuma. Na een half jaar evalueerden patiënten met de betrokken zorgverleners.

Zorg op maat
De patiënten zijn positief over het thuis monitoren van hun gezondheid en de feedback die ze daarop krijgen van hun zorgverlener. Bij één van de ALS-patiënten werd in een vroegtijdig stadium gewichtsverlies ontdekt. Dit kan te maken hebben met achteruitgang van het slikken. De zorgverlener nam direct na het zien van deze uitslag contact op en besprak de behandelmogelijkheden. Deze achteruitgang zou zonder het monitoren pas bij de volgende afspraak opgemerkt zijn.

Uit de evaluaties komt ook een aantal verbeterpunten naar voren. Patiënten met jeugdreuma hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan feedback op hun metingen in tijden dat het niet zo goed gaat. Daarnaast willen gebruikers van cVitals Bloeddruk graag meer inzicht in het meetschema en persoonlijke meldingen.

Nieuwe manier van zorg
Deze eHealth-initiatieven zorgen voor een nieuwe manier van zorg bieden, er wordt een zorgcontinuüm gecreëerd. Wouter van Solinge, ambassadeur eHealth & Big Data in het UMC Utrecht: “Dit heeft impact op de patiënt, maar ook op de manier van werken van een zorgverlener en de zorgorganisatie. In plaats van reguliere afspraken, zal de zorg meer gegeven worden wanneer het nodig is, ‘just in time’. Door middel van de pilots onderzoekt het UMC Utrecht deze nieuwe werkwijze om het op een gedegen manier te implementeren in de organisatie.”

Om deze nieuwe manier van zorg te ontwikkelen, werkt het UMC Utrecht samen met patiënten, ketenpartners als De Hoogstraat revalidatie en Huisartsen Utrecht Stad en FocusCura en MyOwnMed.

Luister ook naar de ervaringen van ALS-patiënt Jan en psycholoog-onderzoeker Carin met ALS Thuismeten: