Nieuw sensor platform om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen

Philips introduceert vandaag CareSensus, een nieuw eHealth-platform voor kwetsbare ouderen met kleine connected sensoren die op strategische plekken in het huis worden geplaatst.

Philips wil met deze nieuwe combinatie van eHealth en zorg alleenstaande en kwetsbare ouderen, thuiszorginstellingen en mantelzorgers ondersteunen met een oplossing die zeer vroegtijdig inzicht geeft in een verslechtering van de gesteldheid van kwetsbare ouderen die zelfstandig thuis wonen.

De oplossing is ontwikkeld mede in samenwerking met Nederlandse thuiszorginstellingen en is daar de afgelopen periode ook uitvoerig getest. Right at Home, een van de grootste franchise thuiszorgorganisaties ter wereld, is de eerste zorginstelling die direct gebruik gaat maken van het nieuwe platform

CareSensus is bedoeld voor ouderen met cognitieve en/of fysieke beperkingen, die zo lang en zo veilig mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Het platform werkt met connected sensoren – zonder camera – die strategisch maar discreet in de woning worden aangebracht om ouderen 24 uur per dag, 7 dagen per week te kunnen monitoren. De gegevens die deze sensoren aanleveren, worden verwerkt om ongebruikelijke activiteitenpatronen te kunnen herkennen. Zo ontstaat een persoonsspecifieke ‘blauwdruk’ van het gedrag van een cliënt. Als een oudere bijvoorbeeld opeens meerdere keren per nacht naar de wc moet, of als het ongewoon lang duurt voordat iemand ’s ochtends opstaat, dan kunnen die dingen erop wijzen dat er iets niet klopt. Deze ‘afwijkende’ gegevens zijn vervolgens direct beschikbaar voor het telezorgteam van de thuiszorgorganisatie.

Op het Philips CareSensus platform kunnen teamleden de gedragsveranderingen herkennen via een intuïtief online dashboard met verschillende schermen. Zo kan tijdig ingegrepen worden wanneer de gezondheid verslechtert en voordat zich iets ernstigers voordoet. De mantelzorger in de familie krijgt ook toegang tot het dashboard, zodat deze regelmatig kan bijhouden hoe het met zijn familielid gaat. Tijdens een recent uitgevoerd proefproject was er een patiënt die ineens veel vaker naar de wc ging dan normaal. Het zorgteam waarschuwde de dochter van de cliënt, die een afspraak maakte bij de huisarts. Daar werd duidelijk dat het ging om symptomen van een serieus gezondheidsprobleem dat zonder tijdig ingrijpen had kunnen verergeren.

“Philips heeft meer dan veertig jaar ervaring in het leveren van innovatieve technologie ter ondersteuning van ouderenzorg en mantelzorgers. In combinatie met onze diepgaande kennis van geavanceerde analysefunctionaliteiten voor patiëntenzorg en thuismonitoring kunnen we nu een krachtig platform aanbieden dat het zorgteam van thuiszorgorganisaties zoals Right at Home van betrouwbare gegevens voorziet”, aldus Jeroen Tas, CEO van Philips-onderdeel Connected Care & Health Informatics. “Het door Philips ontwikkelde platform stelt het zorgteam van Right at Home in staat cliënten proactief te helpen zo gezond en veilig mogelijk te leven, doordat ze beter dan ooit gerichte en deskundige zorg kunnen bieden waar en wanneer die nodig is.”

“In 2025 zal de wereld bijna 1,2 miljard 60-plussers rijk zijn. Door deze verandering in leeftijdsopbouw zal er steeds meer vraag komen naar de diensten van thuiszorg. Ook zal de druk op de zorgsector, die toch al een tekort aan zorgverleners heeft, alleen maar toenemen”,
aldus Brian Petranick, CEO en bestuursvoorzitter van Right at Home. “Omdat de vraag naar zorgpersoneel wereldwijd het aanbod overstijgt, zal deze samenwerking met Philips en het gebruik van zijn innovatieve technologie helpen om aan de toenemende vraag naar thuiszorg tegemoet te komen én om het welzijn van onze cliënten op revolutionaire wijze te verbeteren. Deze gecombineerde benadering weerspiegelt de toekomst van de thuiszorg.”

Samenwerken om thuiszorg op de Amerikaanse markt naar een hoger plan te tillen
Philips werkt samen met Right at Home om de innovatieve CareSensus-technologie in de Verenigde Staten landelijk in te voeren. Om te beginnen wordt het platform in juni op 25 locaties geïntroduceerd. Naast zorgbezoeken thuis en monitoring van het welzijn van cliënten via het CareSensus-platform wordt ook gebruikgemaakt van meldingen om de continu bereikbare meldcentrale van Philips Lifeline te waarschuwen als de aanwezigheid van een cliënt in een bepaald vooraf vastgesteld domein reden tot zorg geeft. Als dit het geval is, zal de Philips Lifeline-meldcentrale tot actie overgaan aan de hand van de meldingsprotocollen die door de familie van tevoren zijn opgesteld.

Cliënten kunnen optioneel gebruikmaken van een tablet met videobelfunctie, zodat het zorgteam van Right at Home regelmatige controlemomenten kan inplannen, afgestemd op de wensen van de oudere. Video-afspraken kunnen variëren van een eenvoudig gesprekje over het avondeten tot het helpen herinneren dat iemand zijn medicijnen moet innemen of de bloeddruk moet controleren.