‘Dementiezorg voor elkaar’ komt op stoom!

Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is definitief gestart. Op 21 juni hebben de leden van het consortium (Movisie, NIVEL, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans) de samenwerkingsovereenkomst getekend. Op 5 juli komt de programmacommissie – bestaande uit vertegenwoordigers uit het werkveld – voor het eerst bij elkaar onder leiding van de nieuwe voorzitter.

Doel van het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren door zorg en ondersteuning nog meer af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Het programma ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken, zoals ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners, huisartsen en andere professionals in de eerste lijn.

Luisteren naar het werkveld
De programmacommissie, die op 5 juli voor het eerste bij elkaar komt, bestaat uit experts op allerlei terreinen, zoals (oud-)lectoren, huisartsen, adviseurs, een wethouder, een casemanager, vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland en de directeur van V&VN. De commissie geeft inhoudelijke adviezen. VWS en Deltaplan Dementie zijn toehoorder. Marith Volp, huisarts en ex-Tweede Kamerlid voor de PvdA, is voorzitter. De voorzitter en de leden hebben op persoonlijke titel zitting in de commissie: https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/praktijkverbeterprogramma/programmacommissie/

Het Consortium
De leden van het consortium voeren het programma uit. Zij krijgen subsidie van VWS en leggen daarvoor los van elkaar verantwoording af aan VWS. Vilans zorgt voor de coördinatie. Het consortium bestaat uit: Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans

Op 21 juni hebben de leden van het consortium de samenwerkingsovereenkomst getekend.
-Saskia Keuzenkamp, directeur Kennis en Innovatie bij Movisie
-Cordula Wagner, directeur bij Nivel
-Monica van Berkum, directeur bij Pharos
-Rutger Engels, voorzitter Raad van Bestuur bij het Trimbos-instituut (niet aanwezig)
-Cecil Scholten, directeur kennisnetwerken bij Vilans

Ook programmaleider Robbert Huijsman van Vilans was aanwezig bij de ondertekening op 21 juni. ‘Het is een feest om aan de slag te gaan met al deze gepassioneerde kennisprofessionals. Samen staan we klaar om de dementiezorg in Nederland naar een hoger plan te helpen tillen’, aldus Robbert.

De eerste aanmeldingen
Intussen begint het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ haar eerste vruchten af te werpen. De eerste organisaties hebben al gereageerd op ons aanbod en willen graag ondersteund worden om de gezamenlijke aanpak en zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Zij willen weten hoe zij samenwerkingsverbanden kunnen opzetten van bijvoorbeeld huisartsenpraktijken, wijkteams, welzijnsorganisaties, aanbieders van dagbesteding en respijtzorg en zorgaanbieders uit ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Het programma biedt deze ondersteuning gratis aan. We verwachten dan ook dat de vraag de komende maanden alleen maar toe zal nemen.

Ontvang ook gratis ondersteuning via www.dementiezorgvoorelkaar.nl/ondersteuning