Controleer het functioneren van de schildklier bij zwangere vrouwen

Een te langzaam werkende schildklier kan bij zwangere vrouwen leiden tot een miskraam of het krijgen van een te vroeg geboren kind. Maar er zijn ook andere verbanden. Loes Monen toont in haar promotieonderzoek, waarop ze 13 november in Tilburg promoveerde, aan dat een traag werkende schildklier ook kan samenhangen met meconiumhoudend vruchtwater, wat kan leiden tot de ernstige complicatie meconiumaspiratie syndroom. Monen pleit voor een standaard bloedonderzoek m.b.t. de schildklierfunctie bij zwangere vrouwen.

Monen vond tevens een correlatie tussen een langzaam werkende schildklier en het krijgen van een kind met een te laag geboortegewicht, een van de belangrijke oorzaken van babysterfte in Nederland.

De laatste jaren is er in Nederland veel aandacht voor de relatief hoge babysterfte en zijn er wereldwijd zorgen over het stijgend aantal keizersneden. Een langzaam werkende schildklier verhoogt de kans op het krijgen van een keizersnede door niet vorderende uitdrijving.

Momenteel is er in Nederland geen standaard bloedonderzoek voor zwangeren met betrekking tot de schildklierfunctie. De promovenda pleit daarom voor een universele screening daarop bij alle zwangere vrouwen, als ook voor een laagdrempelige behandeling met schildklierhormoon.

Loes Monen (1989, Eindhoven) studeerde geneeskunde in Maastricht en deed haar coschap in Paramaribo, Suriname. Na haar afstuderen in 2012 ging ze aan de slag als arts en begon ze met haar promotieonderzoek in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In 2015 begon ze met de opleiding tot gynaecoloog in het Atrium Medisch Centrum te Heerlen.

Het bericht Controleer het functioneren van de schildklier bij zwangere vrouwen verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.