Chiel Bos gaat Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen leiden

Minister Edith Schippers (VWS) heeft Chiel Bos aangesteld als kwartiermaker van het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen. Dit platform gaat ziekenhuizen en zorgverzekeraars een sterkere vuist geven in hun onderhandelingen met farmaceuten om de prijzen van dure geneesmiddelen naar beneden te krijgen. Ook medisch specialisten, apothekers en patiënten worden hier nauw bij betrokken.

Kern van Schippers’ beleid is dat patiënten sneller toegang moeten krijgen tot nieuwe, baanbrekende geneesmiddelen, maar wel tegen aanvaardbare prijzen. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kopen nu vaak afzonderlijk of in kleine samenwerkingsverbanden geneesmiddelen in. Ook is er geen centrale plaats waar kennis en kunde hierover wordt gedeeld. Om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van deze onnodig dure geneesmiddelen te waarborgen, moet de inkooppositie van ziekenhuizen en zorgverzekeraars versterkt worden. Daarvoor is betere samenwerking en meer informatie-uitwisseling noodzakelijk. Het Platform Inkoopkracht krijgt daarin een sleutelrol, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop tot stand te brengen, bijeenkomsten te organiseren waar de inkopers van dure geneesmiddelen bij elkaar kunnen komen en van elkaar kunnen leren, door het opzetten van een website waar informatie over bijvoorbeeld best practices en nieuwe geneesmiddelen kan worden gevonden.

Chiel Bos was eerder onder andere directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, voorzitter van het College Perinatale Zorg en voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Verspilling Genees- en Hulpmiddelen. Gezien zijn ervaring met complexe veranderingen in de zorg, en zijn grote netwerk binnen de sector, is hij de aangewezen persoon om de komende maanden in nauwe afstemming met ziekenhuizen, zorgverzekeraars, medisch specialisten, patiëntenverenigingen en apothekers het Platform op te zetten. Als het Platform eenmaal staat, zal Bos er ook leiding aan gaan geven.

Het platform is een van de praktische uitwerkingen van de geneesmiddelenvisie van Schippers.