Belangrijke rol voor huisarts bij overtijdbehandeling

De ministerraad heeft er op voorstel van de minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  mee ingestemd dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn ook bij de huisarts terecht kunnen voor een overtijdbehandeling met medicijnen. In de Wet afbreking zwangerschap (Waz) wordt daarvoor een op de huisarts toegespitste vergunning opgenomen.

Bij een moeilijke beslissing als een overtijdbehandeling krijgt de vrouw zo de optie om naast een abortuskliniek of ziekenhuis ook voor de huisarts te kiezen waar ze vaak meer vertrouwd mee is, die bekend is met de thuissituatie en haar ook kan begeleiden met anticonceptie om herhaling te voorkomen. Minister Schippers stelt dat daling van het aantal abortussen een belangrijk gevolg zou kunnen zijn van deze maatregel.

De huisarts die een medicamenteuze zwangerschapsafbreking wil uitvoeren, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten huisartsen gepaste scholing hebben gehad en moeten ze duidelijke samenwerkingsafspraken maken met ziekenhuizen of klinieken. Ook zijn er verplichtingen richting de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De betreffende huisarts moet bijvoorbeeld ten minste eens per jaar gegevens verstrekken over onder andere het aantal behandelingen en eventuele bijzonderheden die daarbij zijn opgetreden, de duur van de zwangerschap en de nazorg die aan de vrouw is verleend. De exacte eisen voor de vergunning worden op een later moment uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur.