Arq Kenniscentrum Migratie: Sinbad-onderscheiding voor Knipscheer

Gisteravond, donderdag 15 juni jl., ontving Jeroen Knipscheer, senior onderzoeker en psychotherapeut bij Arq Psychotrauma Expert Groep, de Sinbad-onderscheiding van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze erkenning van zijn werk met betrekking tot diversiteit en interculturele psychologie valt samen met de oprichting van het Arq Kenniscentrum Migratie, waar Jeroen Knipscheer een belangrijke bijdrage aan levert.

Het Arq Kenniscentrum Migratie streeft naar optimale psychosociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-) asielzoekers en migranten. Daarom richt het kenniscentrum zich specifiek op het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van de zorgketen, de inzet van preventieve interventies en vroeg signalering van psychische klachten. Verergering van psychische klachten kan worden voorkomen met goede eerste opvang en begeleiding en preventieve interventies.

Het kenniscentrum initieert projecten om de samenwerking in de zorgketen optimaliseren, de kwaliteit van psychosociale ondersteuning te verbeteren en om de continuïteit van zorg en begeleiding te bevorderen. De oprichting wordt gemarkeerd met de lancering van de website migratie.arq.org.

Sinbad-onderscheiding
De Sindbad-onderscheiding wordt sinds 2007 jaarlijks door het NIP uitgereikt aan een collega die op wetenschappelijk gebied en/of in het werkveld een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de interculturalisatie van de psychologie. De jury roemt Jeroen Knipscheer om zijn grote bijdrage in de afgelopen 20 jaar aan de interculturele psychologie en psychiatrie voor vluchtelingen en asielzoekers. Zijn focus op kennisoverdracht en maatschappelijke impact en het feit dat hij een inspiratie is voor professionals in de praktijk worden door de jury specifiek benoemd. Jeroen Knipscheer is naast zijn rol bij Arq, ook werkzaam als Universitair Docent bij de afdeling Klinische Psychologie van Universiteit Utrecht. Tevens is hij hoofdredacteur van Impact, magazine over psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen.