Alfabet voor kinderen met dyslexie gaat online

Het alfabet dat de ontwikkelaars van Pi-Spello speciaal voor kinderen met dyslexie ontwikkelden, het Pi-Spellobet, gaat vandaag online.
In het jaar dat de spellingmethode Pi-Spello 10 jaar op de markt is, komen de uitgevers met de online versie van de methode.

Een online leeromgeving voor kinderen met dyslexie.
Scholen hebben steeds minder tijd om kinderen met dyslexie te begeleiden in hun klas. Deze kinderen kunnen nu naast de instructie van de leerkracht zelfstandig aan de slag met de software van Pi-Spello, die online oefeningen biedt op alle spellingniveaus tot groep 7.

In Nederland wordt op dit moment op meer dan 200 plekken (scholen en praktijken) met de spellingmethode Pi-Spello gewerkt. Maar ook kinderen van scholen en praktijken die niet met deze methode werken, kunnen nu online met de software van Pi-Spello oefenen met het Pi-Spellobet.

Het Pi-Spellobet
De eeuwenoude benamingen van ons traditionele alfabet (A B C D…) worden anno 2017 nog altijd gebruikt bij de spellinglessen. Prima, voor het kind met een woordbeeld. Maar is Nederland zich bewust van het feit, dat het gebruik van deze benamingen het grote knelpunt is voor kinderen met dyslexie? Zij moeten bijna altijd afgaan op de klanken van het te schrijven woord.

Wanneer we deze kinderen vragen het woord snelwegen op te schrijven, verwachten we van hen, dat ze voor 3 verschillende klanken /snelweegun/ precies hetzelfde teken E gebruiken: snelwegen. Verwarrend! Maar als ze het woord gelukkig willen opschrijven /gulukkug/, moeten ze juist weer voor 3 precies dezelfde klanken /u/ een verschillend teken gebruiken: gelukkig. Verwarrend!

Voor deze groep kinderen schiet het 26 tekens tellende alfabet ruimschoots tekort.
Deze kinderen verdienen een ander notatiesysteem, een ander alfabet.
De spellingmethode Pi-Spello biedt al 10 jaar dit alfabet, het Pi-Spellobet, waarin alle mogelijke klanken en klankstukjes van de Nederlandse taal worden weergegeven als tekens en woorddelen met een eigen benaming en een eigen kleur. De methode is ontstaan door jarenlange samenwerking met kinderen met dyslexie. Ontwikkeld door en voor deze doelgroep zelf. Pi-Spello leert dit kind tot het hoogst haalbare niveau ondersteund door het Pi-Spellobet en schrijven en denken in kleur, de klanken en klankstukjes van de Nederlandse taal om te zetten in de juiste tekens en woorddelen.

Pi-Spello heeft het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie NKD.
Kijk voor meer informatie op www.pi-spello.nl