Netwerk Psychotrauma Nederland opgericht voor betere zorg

Om de kwaliteit van de psychotraumazorg in Nederland verder te verbeteren en samen te werken aan innovaties op dit terrein is vrijdag 18 september Netwerk Psychotrauma Nederland (NPN) opgericht.

De instellingen die zich hierin verbonden hebben zijn GGZ-instellingen die psychotraumazorg als specialistisch aanbod leveren, te weten:

– Centrum ’45, partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, Oegstgeest/ Diemen
– GGZ Drenthe, Top referent traumacentrum en De Evenaar, Beilen
– Mediant, Centrum voor Psychotrauma, Enschede
– PsyQ Psychotrauma, Parnassia Groep, Den Haag
– Reinier van Arkel, Psychotraumacentrum Zuid-Nederland, Den Bosch
– Rivierduinen, Psychotraumacentrum, Leiden
– Sinai Centrum, Amstelveen

Ook de militaire GGZ en het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) participeren actief in het NPN.

Bovenstaande instellingen leveren op dit moment gezamenlijk het overgrote deel van de psychotraumazorg in Nederland, met name de meer specialistische zorg. Het NPN zal zich in gaan spannen voor de hele psychotrauma zorgketen van preventie tot en met de hoog specialistische zorg.

De instellingen van het NPN zullen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het tot stand komen van de landelijke zorgstandaard Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, waarin samen met (ex)patiënten gezocht wordt naar de beste wijze van zorg.

Het doel zal steeds zijn om kennis rond psychotrauma te bundelen en te delen om van daaruit, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, te komen tot vernieuwing in de zorg. Dit moet steeds weer leiden tot verbetering van het welzijn van individuen én hun directe naasten, die getroffen zijn door traumatische gebeurtenissen.

Het bericht Netwerk Psychotrauma Nederland opgericht voor betere zorg verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.

Powered by WPeMatico