Vrouwen minder positief over hun gezondheid dan mannen

Meer mannen dan vrouwen ervaren hun gezondheid als (zeer) goed. Nederlanders boven de 45 jaar voelen zich minder vaak gezond dan landgenoten die jonger zijn. 68 procent van de 45-plussers ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed, onder de 45 jaar is dat bijna 90 procent. Dat meldt CBS.

Van alle Nederlanders zegt 80 procent de eigen gezondheid als (zeer) goed te ervaren. Mannen (82 procent) geven dit vaker aan dan vrouwen (78 procent).
Onder 45- tot 65-jarige mannen en vrouwen is dit percentage lager. Zo zegt 75 procent van de mannen en 71 procent van de vrouwen in deze leeftijdscategorie zijn of haar gezondheid als (zeer) goed te waarderen. Vrouwen van deze leeftijden geven met 41 procent vaker aan één of meer langdurige aandoeningen te hebben. Van de mannen is dat 37 procent.

Hoger inkomen, dan vaker een goed ervaren gezondheid
Met het inkomen neemt ook de ervaren gezondheid toe. Zo meldt gemiddeld 86 procent van de Nederlanders in de twee hoogste inkomensgroepen een goede gezondheid te ervaren, tegenover bijna 73 procent in de twee laagste inkomensgroepen. Het verschil is het grootst onder de 45- tot 65 jarigen: op deze leeftijden zegt gemiddeld 56 procent in de twee laagste inkomensklassen zijn of haar gezondheid als goed te ervaren. Bij leeftijdsgenoten in de twee hoogste inkomensklassen is dat gemiddeld 80 procent. Of een hoger inkomen oorzaak is van een betere ervaren gezondheid, of dat het omgekeerde het geval is, dan wel dat beide het gevolg zijn van een andere factor, is niet onderzocht.

Nederlanders van niet-westerse herkomst ervaren minst vaak een goede gezondheid
Nederlanders met een allochtone herkomst ervaren hun gezondheid als minder goed dan autochtone Nederlanders. Iets meer dan drie kwart van de Nederlanders met een westerse of niet-westerse herkomst betitelt zijn of haar gezondheid als (zeer) goed. Van de autochtone Nederlanders is dit 81 procent. In de leeftijdsgroep tussen 45 en 65 jaar zijn de verschillen groter: 75 procent van de autochtonen geeft aan een (zeer) goede gezondheid te ervaren, ten opzichte van 72 procent en 57 procent van de mensen met een westerse en niet-westerse herkomst.
Niet-westers allochtone vrouwen voelen zich het minst gezond. Onder de 45- tot 65-jarigen waardeert 49 procent van de vrouwen met een niet-westerse herkomst de gezondheid als (zeer) goed. Onder autochtone en westers allochtone vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie is dat ruim 70 procent.

Grote verschillen in ervaren gezondheid in Europa
In 2014 gaf 67 procent van de Europeanen van 16 jaar of ouder aan de gezondheid als (zeer) goed te ervaren. In Nederland, Zweden, Ierland en Zwitserland is dit ongeveer 80 procent. In Portugal, Litouwen en Letland ervaart minder dan 50 procent van de volwassenen de gezondheid als (zeer) goed.