Vermoeidheid chronische ziekten heeft grote impact

Chronisch zieken blijken gemeenschappelijk klachten te hebben. Eén daarvan is vermoeidheid. De impact van vermoeidheid op het dagelijkse leven is groot. Patiënten worden beperkt in hun bezigheden en zijn soms niet meer in staat om te werken. Omdat bijkomende klachten aan de buitenkant vaak niet zichtbaar zijn, is er weinig begrip en aandacht voor. Het KNAW zet het nu, samen met het veld van longonderzoekers, op de kaart met het symposium ‘Vermoeidheid bij chronische ziekten’.

‘Bij chronische longziekten zien we dat vermoeidheid een forse belasting betekent voor de patiënt, vaak meer dan artsen en onderzoekers zich realiseren. We weten dat er op dit vlak parallellen zijn te trekken met andere chronische ziekten. Daarom is het een goed initiatief van de KNAW om internationale experts op dit symposium bij elkaar te brengen en kennis uit te wisselen’, aldus Dirkje Postma, emeritus hoogleraar pathofysiologie van de ademhaling. ‘Tot op heden is er naar de onderliggende oorzaken van moeheid bij chronische ziekten weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. De focus lag altijd op de ziekte. Gelukkig komt daar verandering in. Patiënten met een longziekte hebben aandacht gevraagd voor onderzoek naar vermoeidheid en zo is het een van de speerpunten van onderzoek geworden in het Nationaal Programma Longonderzoek.’

Nationaal Programma Longonderzoek ‘Een Leven Lang Longen’
Het volledige longveld in Nederland, wetenschappers, zorgverleners en patiënten, heeft de handen ineengeslagen met een nieuw initiatief het Nationaal Programma Longonderzoek. Samen maken zij zich sterk voor de patiënt met een longziekte en strijden voor ‘Een Leven Lang Longen’. Met gericht longonderzoek willen zij voorkomen dat een stijgend aantal mensen een longziekte krijgt. Daarom hebben zij voor de komende jaren vijf speerpunten benoemd waarop gefocust wordt bij het longonderzoek. Het Longfonds ondersteunt de komende jaren een van de speerpunten: ‘Vermoeidheid’. De wetenschapper Martijn Spruit, verbonden aan Ciro, gaat met die steun onderzoek doen naar vermoeidheid bij COPD-patiënten.

KNAW symposium
Op 29 november a.s. organiseert de KNAW daarom het symposium: ‘Vermoeidheid bij chronische ziekten’. Het doel is om kennis te delen vanuit verschillende chronische ziekten en hierdoor een belangrijke stap te zetten richting preventie en behandeling van vermoeidheid bij patiënten met een chronische ziekte.