Stimuleer fiscaal werkaanpassing voor mensen met chronische aandoening

Stimuleer investeringen in werkaanpassingen door fiscale voordelen. Creëer een vangnet voor tijdelijk mindere inzetbaarheid vergelijkbaar met een vangnet bij zwangere medewerkers. Dit zijn twee van de adviezen die naar voren komen na afloop van de conferentie “Langer actief door innovatie in zorg en beleid” in Den Haag. Staatssecretaris van Rijn: “Veel mensen praten niet over hun aandoening, omdat ze zijn bang zijn gestigmatiseerd te worden of zelfs ontslagen. Door een chronische aandoening kenbaar te maken, kunnen maatregelen worden getroffen die het werk gemakkelijker en prettiger maken. We praten al jaren hierover, maar dat heeft nog niet tot een doorbraak geleid. Ik wil iedereen oproepen tot snel handelen.”

Vijf miljoen Nederlanders hebben een chronische aandoening en dit aantal neemt toe, omdat we steeds langer moeten doorwerken. “Werk moet passen bij iemands kwaliteiten, vaardigheden en kennis, maar goed werk biedt óók voldoende regelvrijheid om het werk vol te kunnen houden”, zegt Paul Baart, voorzitter van Fit for Work. “Iedereen die door een chronische ziekte uitvalt, heeft geen zelfstandig inkomen meer. Goed werk stimuleert de gezondheid én maakt een zelfstandig leven mogelijk.”

Aanbevelingen EU conferentie
Vandaag spraken werkgevers, werknemers, politici en zorgverleners over factoren die werkbehoud bij een chronische ziekte bevorderen. Deze conferentie vond plaats in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Inge Bernaerts, lid van het kabinet van de Europese commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken Mr. Marianne Thyssen was een van de sprekers. Ook bestuurders van werkgevers, werknemers en hoogleraren namen deel aan de EU conferentie. De Sociaal Economische Raad wil met de conferentie het uitgebrachte advies over werken met een chronische ziekte kracht bij zetten. Het platform Fit for Work heeft aanbevelingen en vervolgstappen benoemd in The Hague Declaration. Eén zo’n vervolgstap is het advies aan de overheid om werkaanpassingen fiscaal te stimuleren. Voor werkgevers liggen er daarnaast uitdagingen om werken met een chronische aandoening bespreekbaar te maken op de werkvloer en een veilige en open sfeer te creëren. SER voorzitter Mariëtte Hamer: “Mensen met een chronische aandoening moeten in de eerste plaats bereid zijn om zelf alles op alles te zetten, maar leidinggevenden, collega’s, bedrijfsartsen en arboprofessionals spelen op de werkvloer ook een cruciale, ondersteunende rol.”

Prijs toegekend aan MN
Financieel dienstverlener MN is prijswinnaar van de Fit for Work Award voor een organisatie waar het goed werken is voor mensen met een chronische aandoening. MN werkt aan de financiële toekomstvoorziening van bijna 2 miljoen mensen. De onderneming beheert ruim 114 miljard euro voor de uitvoering van pensioen- en sociale regelingen en verzekeringen. Hierbij streeft MN succesvol naar een combinatie van zowel financieel als maatschappelijk rendement. De jury prijst het personeelsbeleid van MN: gezond werken voor iedereen zit in de haarvaten van het bedrijf, er is een cultuur waar zorgen-voor-elkaar niet beperkt is tot werk, medewerkers zijn heel tevreden over de mogelijkheden zelf te zoeken naar oplossingen waarbij eigen regie een sleutelwoord is.

Onderzoek: te weinig kennis over mogelijke werkaanpassingen
Uit onderzoek onder 500 werknemers en 251 werkgevers blijkt dat er te weinig bekend is over mogelijke ondersteuning van medewerkers met een chronische aandoening. Zeven van de tien werkgevers zeggen geen ondersteuning van medewerkers met een chronische aandoening te gebruiken. De werkgevers die zeggen wèl behoefte te hebben aan ondersteuning willen graag informatie over de relatie tussen aandoening en werkmogelijkheden (50%), coaching van de werknemer met een chronische aandoening (38%) en begeleiding door bedrijfsarts of psycholoog van de werknemer in kwestie (43%).