Schippers: ‘Laseren voorbehouden aan arts en huidtherapeut’

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil laseren een voorbehouden handeling maken onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. Hierover dient de minister rond de zomer een wetswijziging BIG in bij de Tweede Kamer.

In dit wetsvoorstel wordt ook opgenomen dat alleen artsen en huidtherapeuten een zelfstandige bevoegdheid krijgen om te laseren, voor zover ze daarvoor zijn opgeleid. Huidtherapeuten krijgen een register onder de Wet BIG, waarmee de beroepstitel wordt beschermd. Ze krijgen een zelfstandige bevoegdheid om te laseren en vallen dan ook onder het tuchtrecht.

De minister komt tot dit voorstel op basis van het door haar gevraagde onderzoek van het RIVM naar verschillende vormen van laseren en de mogelijke risico’s. Het RIVM concludeert dat aan alle behandelingen risico’s kleven en dat de gebruiker deskundig moet zijn. Minister Schippers: “Bij ondeskundig gebruik kunnen ernstige complicaties optreden zoals het verbranden van de huid of pigmentverkleuring. Ik kies dan ook voor patiëntveiligheid en kwaliteit”.

Het streven is een voorstel tot wetswijziging van de Wet BIG rond de zomer naar de Tweede Kamer te sturen, laseren zal hier onderdeel van zijn. Als de wet in werking treedt mogen bijvoorbeeld schoonheidsspecialisten of tatoeëerders (voor weglaseren van tatoeages) niet meer zelfstandig laser, IPL (ontharen met lichtflitsen) en aanverwante handelingen verrichten. Zij kunnen nog wel in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een bevoegd behandelaar laseren. De opdrachtgever is dan tuchtrechtelijk aanspreekbaar.

Het bericht Schippers: ‘Laseren voorbehouden aan arts en huidtherapeut’ verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.