Radboudwetenschappers winnen ‘Memprize’ voor beste studeermethode

Taalapp Memrise heeft de winnaar bekendgemaakt van de eerste Memprize: een internationale wedstrijd met als doel de beste studeermethode te ontwikkelen. Het winnende team van onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc werd als winnaar bekroond na ruim een jaar aan experimenten met meer dan 10.000 deelnemers.

De taak van de internationale wedstrijd was simpel: verzin een manier waarop proefpersonen zo effectief mogelijk de betekenis van 80 vreemde woorden leren, binnen één uur tijd. De winnende leermethode die het Radboudteam ontwikkelde, is een slimme combinatie van technieken en strategieën gebaseerd op onderzoek naar geheugen en leren. De gegevens werden verzameld in het Donders Institute en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Sommige van de teamleden werken inmiddels elders, zoals te lezen in de bio’s onderaan.

Beste en leukste methode
Met de Nijmeegse methode verdubbelde (gemiddeld genomen) de geheugenprestatie van de proefpersonen, vergeleken met de standaardtechniek van herhaaldelijk studeren. De winnende methode combineert adaptieve herhalingsoefeningen – waarbij de woorden die het moeilijkst te onthouden zijn vaker worden herhaald – en een introductie in mentale inbeelding. Dit is een unieke eigenschap van het programma: de proefpersonen moesten zich woorden in bepaalde ruimtes inbeelden, zodat ze zich die woorden later konden herinneren per kamer. Het Nijmeegse programma was het meest effectief, maar deelnemers vonden deze methode bovendien de leukste van alle inzendingen. Alle gegevens en bevindingen van het project worden binnenkort openbaar gemaakt op www.memprize.com, en zullen worden beschreven in een gezamenlijk wetenschappelijk artikel van alle onderzoekers die meededen aan de wedstrijd.

Slimmer studeren
De Memprize bestaat uit 10.000 dollar, die het team onderling gaat verdelen. ‘We zijn erg blij met de prijs’, vertelt Gesa van den Broek, promovendus binnen het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit en leider van het Nijmeegse Memrise-team. ‘Dit was een fascinerend project, waarin we onze verschillende wetenschappelijke achtergronden konden combineren. We hopen dat de resultaten meer aandacht opleveren voor belangrijke bevindingen in onderzoek naar leren. Mensen die de basismechanismen van het geheugen beter begrijpen, kunnen bijvoorbeeld slimmer studeren. Het zou daarom fantastisch zijn als de ideeën uit dit project worden geïntegreerde in de ontwikkeling van effectieve studeerapps, een proces waar ons team graag aan mee wil werken.’ Naast Gesa van den Broek waren de andere teamleden Anke Marit Albers, Ruud Berkers, Paul Konstantin Gerke, Marlieke van Kesteren, Boris Konrad, en Nils Müller – zie ook de bio’s onderaan.

Memprize is de eerste wedstrijd die objectief de effectiviteit van verschillende, onafhankelijk ontworpen leermethoden vergelijkt. Onder de deelnemers waren onder meer teams van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Universiteit van Oxford. De Memprize finalisten werden beoordeeld door een panel van vooraanstaande cognitiewetenschappers, waaronder Robert Bjork, Distinguished Professor of Psychology aan UCLA, en Dr. Yana Weinstein, Assistant Professor of Psychology aan UMass Lowell.

Het Radboudteam

  • Gesa van den Broek – Gesa doet promotieonderzoek bij het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit en leidde het Memrise-project. Ze is gespecialiseerd in woordenschatoefeningen in het vreemdetalenonderwijs en onderzoekt onder andere het effect van oefentoetsen en hoe je herhalingen efficiënt kunt timen door middel van computermodellen.
  • Marlieke van Kesteren – Marlieke was de initiatiefnemer voor deelname aan de wedstrijd en bracht het team bij elkaar. Ze doet onderzoek naar het effect van voorkennis op het onthouden van nieuwe informatie, eerst bij het Donders Institute, toen met een Rubicon-subsidie aan Stanford University (USA) en nu met een Marie Curie fellowship aan de VU Amsterdam.
  • Anke Marit Albers – Anke Marit promoveerde binnen het Donders Institute op onderzoek naar visualisaties in de hersenen en de rol van het werkgeheugen daarin. Ze ontdekte eerder al dat ingebeelde plaatjes te erkennen zijn in hersenscans – wellicht een voorzichtige eerste stap naar gedachten lezen.
  • Ruud Berkers – Ruud promoveerde binnen het Donders Institute op onderzoek naar de invloed van voorkennis, slaap en emoties op het opslaan van nieuwe informatie in het langetermijngeheugen. Hij was actief als blogger op de populaire neurowetenschappelijke blog Donders Wonders. Ruud werkt momenteel bij het Max Planck Institute for human cognitive and brain sciences in Leipzig
  • Boris Konrad – Boris doet niet alleen onderzoek naar het geheugen, maar is ook een ervaringsdeskundige wat betreft het ‘superchargen’ daarvan. Hij is namelijk geheugenatleet en doet mee aan internationale wedstrijden waarbij je zoveel mogelijk informatie moet onthouden. Naast zijn werk als postdoctoraal onderzoeker bij het Donders Institute geeft hij bovendien geheugentrainingen.
  • Nils Müller – Nils is promovendus bij het Donders Institute en onderzoekt de verschillen in het gebruik van voorkennis tussen kinderen en volwassenen bij het leren van nieuwe kennis.
  • Paul Konstantin Gerke – Paul heeft een achtergrond in kunstmatige intelligentie en software engineering. Hij heeft het team geholpen bij het ontwikkelen van het oefenprogramma, met name het realiseren van een intelligente spreiding van herhalingen. Paul werkt bij het Radboudumc