NVVE ziet kennis artsen reikwijdte euthanasiewet toenemen

Het lijkt erop dat artsen en patiënten steeds beter met elkaar communiceren over hun wensen en mogelijkheden van de euthanasiewet. Tot die conclusie komt de NVVE op basis van het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s) dat vanochtend werd gepresenteerd door voorzitter Jacob Kohnstamm aan minister Schippers. In 2015 ontvingen de RTE’s 5516 meldingen van euthanasie.Het aantal meldingen stijgt daarmee ten opzichte 2014 met 4% Dat is 3,8 % van het totaal aantal sterfgevallen in Nederland.

Door op tijd met elkaar in gesprek te gaan kan de arts het euthanasieverzoek beter beoordelen. Zowel KNMG als NVVE voeren campagne om het op tijd bespreken van wensen over levenseinde te stimuleren.

Het verslag over 2015 laat ook zien dat artsen de reikwijdte van de wet steeds beter kennen. Er waren 106 mensen met dementie, die uitzichtloos en ondraaglijk leden, die euthanasie kregen, waarbij het in enkele gevallen ging om gevorderde dementie. De artsen van de Levenseindekliniek voerden 28 van deze euthanasieverzoeken uit.

De NVVE wil dat er meer duidelijkheid komt over de mogelijkheid om in een late fase van dementie euthanasie te verlenen. Mensen met dementie en een euthanasiewens, zijn nu veelal genoodzaakt vroegtijdig om euthanasie te verzoeken. Goede voorlichting op basis van de Handreiking Schriftelijk Euthanasieverzoek, die eerder dit jaar door het ministerie van VWS is uitgegeven, kan daaraan bijdragen. De toetsingscommissies schrijven in het jaarverslag expliciet dat euthanasie op basis van een schriftelijke wilsverklaring, van toepassing op de ontstane situatie, mogelijk is.

Er waren 56 mensen die op grond van psychisch lijden euthanasie kregen. Van hen werden er 33 geholpen door psychiaters van de Stichting Levenseindekliniek. Op het gebied van complexe euthanasieverzoeken vervult de Levenseindekliniek een belangrijke rol, door haar expertise en ervaring is zij in staat de mogelijkheden van de euthanasiewet optimaal te benutten. Het is goed te lezen dat de RTE het niet langer nodig vindt de artsen van de Levenseindekliniek specifieke aandacht te geven bij de toetsing.

In vier van de 5516 gevallen van euthanasie oordeelde de commissie dat er niet is gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen. In drie gevallen betrof het de zorgvuldigheidseis van medisch zorgvuldige uitvoering. In een geval ging het om het verband tussen het ontbreken van een redelijk andere oplossing, uitzichtloos lijden en weloverwogen verzoek, plus een summier verslag. De NVVE vindt het belangrijk dat de oordelen van toetsingscommissies voor artsen en patiënten toegankelijk zijn. De vereniging is verheugd met de publicatie van oordelen op www.euthanasiecommissie.nl en in de Code of Practice. Ook het streven naar harmonisatie van de oordelen is een goede ontwikkeling. Zo weten artsen en patiënten steeds beter waar zij aan toe zijn bij moeilijke beslissingen rondom het levenseinde.

In dit kader pleit de NVVE voor registratie van alle euthanasieverzoeken en argumentatie waarom een verzoek wordt afgewezen. De Levenseindekliniek rapporteert nu al jaarlijks over alle afgewezen verzoeken.

Het bericht NVVE ziet kennis artsen reikwijdte euthanasiewet toenemen verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.