NU’91 Monitor Zomerbezetting Zorg online

Vanaf maandag 13 juli staat de jaarlijkse NU’91 online monitor zomerbezetting zorg open op www.nu91.nl voor verpleegkundigen en verzorgenden (en aanverwante beroepen). Als deze beroepsgroep problemen in verband met onderbezetting tijdens de vakantieperiode ervaren, kunnen zij dat melden. Een verhoogde werkdruk door een tekort aan personeel in de vakantieperiode gaat immers ten koste van de verpleegkundige, collega’s en patiënten en cliënten.

De vakantie is in volle gang, traditiegetrouw een periode van extra tekorten aan personeel. Vooral in ziekenhuizen en verpleeghuizen kan dat behoorlijk oplopen. Vorige monitoren leverden ons een concreet beeld van de soms schrijnende situaties waarin de zorg en haar medewerkers, patiënten en cliënten verzeild raken tijdens de zomerperiode. De rode lijn in de meldingen was dat er met nog minder personeel dezelfde zorg verleend moet worden. In het geval vakantiegangers al vervangen werden, was dat vaak door te laag geschoolden of te onervaren krachten. De druk op de vaste medewerkers nam daardoor alleen maar toe.

De jaarlijkse NU’91 monitor zomerbezetting is bedoeld als check hoe de bezetting in 2015 wordt ervaren. NU’91 inventariseert de reacties over de bezetting en gaat als daar aanleiding voor is het gesprek aan met politici en werknemers.

Het bericht NU’91 Monitor Zomerbezetting Zorg online verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.

Powered by WPeMatico