‘Nederlander wil iemand met dementie wel helpen, maar weet niet hoe’

Uit onderzoek blijkt dat 9 op de 10 Nederlanders niet of slechts een beetje weten hoe ze mensen met dementie kunnen herkennen of helpen. En dit is wel nodig want steeds meer mensen krijgen dementie. 7 op de 10 mensen met dementie woont nog thuis. We komen hen tegen op straat in de winkel of in de trein. Uit onderzoek komt naar voren dat Nederlanders wel graag willen weten hoe zij deze mensen kunnen ondersteunen maar vaak niet weten hoe dat moet. De resultaten van de enquête zijn getest in de praktijk met een verborgen camera.

Verdubbeling van het aantal mensen met dementie
De enquête is gehouden in het kader van het vijfjarige programma Samen dementievriendelijk dat een half jaar geleden van start is gegaan. Samen dementievriendelijk – een initiatief van Alzheimer Nederland, Deltaplan, PGGM en het ministerie van VWS – heeft als doel mensen kennis en handvaten te bieden om in het dagelijkse leven dementie te herkennen en hier goed mee om te gaan. Momenteel leven namelijk 270.000 mensen in Nederland met dementie en dat aantal zal in de toekomst verdubbelen. Zeventig procent van alle mensen met dementie woont thuis en neemt actief deel aan de maatschappij. Iedereen krijgt er dus direct of indirect mee te maken.

Straatonderzoek: reactie op mensen met dementie
De resultaten van de enquête zijn getest in de praktijk met een verborgen camera. Hoe reageren mensen op straat wanneer ze ogenschijnlijk geconfronteerd worden met iemand met dementie? Het straatonderzoek bevestigt de enquête: We willen mensen met dementie graag helpen, maar missen vaak nog de handvaten hoe dat op een goede manier te kunnen doen. Het filmpje met de reacties op straat is te vinden op www.samendementievriendelijk.nl.

Trainingen voor iedereen
Samen dementievriendelijk richt zich vooral op het vergroten van kennis over hoe om te gaan met mensen met dementie bij het grote publiek én binnen bedrijven en organisaties. Nienke van Wezel van Samen dementievriendelijk: “In het afgelopen jaar zien we dat steeds meer bedrijven willen weten hoe zij hun dienstverlening voor mensen met dementie kunnen verbeteren. En dat is goed nieuws. Voor mensen met dementie is het namelijk belangrijk dat zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Bijvoorbeeld door het doen van dagelijkse boodschappen. En dat vraagt begrip en hulp van de samenleving.”

Het programma biedt (online) trainingen voor algemeen publiek, bedrijven in het vervoer, de detailhandel, gemeentes en voor mensen die actief zijn in het vrijwilligerswerk. Meer informatie over het volgen of aanvragen van een training is te vinden op www.samendementievriendelijk.nl.