Mondhygiënisten mogen zelfstandig boren en verdoven

Minister Edith Schippers wil dat mondhygiënisten een zelfstandige bevoegdheid krijgen voor boren van kleine gaatjes (primaire caviteiten), verdoven en het maken van röntgenfoto’s, mits ze daarvoor zijn opgeleid. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet hiermee in op taakherschikking in de mondzorg met het idee dat de juiste zorg door de juist opgeleide professional kan worden geleverd. Door deze taakherschikking kunnen de tandartsen zich toeleggen op complexere mondzorg.

Opdrachtconstructie

Mondhygiënisten mogen ook nu al boren, verdoven en röntgenfoto’s maken als ze bekwaam zijn maar dan in opdracht van een tandarts die dan ook eindverantwoordelijk is en tuchtrechterlijk aansprakelijk. Door de zelfstandige bevoegdheid is de opdrachtconstructie niet meer nodig en wordt de mondhygiëniste ook zelf tuchtrechtelijk aanspreekbaar.

De opleiding tot mondhygiëniste is sinds 2006 hier al op aangepast en uitgebreid met deze handelingen. Voor eerder opgeleide mondhygiënisten die zelfstandig willen boren, verdoven en foto’s maken, geldt dus dat er sprake moet zijn van bijscholing op dit vlak. Het gaat om een experimenteerartikel in de wet BIG voor een periode van waarschijnlijk 3 tot 5 jaar. In die periode wordt geëvalueerd of dit leidt tot goede kwaliteit en doelmatigheid.