Mobiele zendmast verhoogt kans op diabetes

Wetenschappers hebben voor het eerst een verband ontdekt tussen een verhoogde kans op diabetes onder schoolkinderen en de blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische golven van zendmasten voor mobiele telefoons.

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen van scholen in de buurt van een zendmast met een hoog stralingsniveau een hoger HbA1c-gehalte in hun bloed hebben dan leerlingen van scholen bij een zendmast die minder straling uitzendt. HbA1c staat voor Hemoglobine A1c. De HbA1c-waarde geeft de hoeveelheid versuikerd hemoglobine in het bloed aan en wordt in de medische wereld erkend als een indicator voor diabetes mellitus.

Het onderzoek is gehouden door wetenschappers van de King Saud Universiteit in Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad en gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health. Hoewel bij dieren eerder een verband is aangetoond tussen straling van hoogfrequente elektromagnetische velden (RF-EMFR) en diabetes, is dit volgens de onderzoekers het eerste onderzoek bij mensen.

Ze onderzochten twee scholen met in totaal 159 gezonde leerlingen tussen en twaalf en zeventien jaar, waarbij erop werd gelet dat er geen kinderen met diabetes in de familie bijzaten of kinderen die thuis ook dicht bij een zendmast woonden. Beide scholen stonden dicht bij (circa 200 meter) een zendmast voor mobiele telefonie, maar in de ene school was het stralingsniveau 96 microwatt per vierkante meter en in de andere school 19 microwatt per vierkante meter. Leerlingen van de school die blootstonden aan het hogere stralingsniveau hadden een HbA1c-gehalte van 5,44 procent in hun bloed. De kinderen op de school met het lagere stralingsniveau 5,32 procent. De kinderen met een hoger HbA1c-gehalte lopen volgens de onderzoekers een significant hoger risico op diabetes mellitus type 2.

Voor zover bekend kan straling van elektromagnetische velden onder meer vermoeidheid, hoofdpijn, slaap-, gehoor- en oogklachten veroorzaken en volgens kankeronderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zelfs kanker. Volgens de onderzoekers uit Riyad blijkt uit hun studie nu ook dat het een nieuwe risicofactor is voor diabetes mellitus type 2. Uit recente cijfers van de WHO blijkt dat het aantal diabetespatiënten de laatste decennia verviervoudigd is: van 108 miljoen mensen in 1980 tot 422 miljoen in 2014. De hoge bloedsuikergehaltes leiden wereldwijd tot 3,7 miljoen doden per jaar. In Nederland had in 2015 4,8 procent van de bevolking diabetes.
,,We kunnen de voordelen van de mobiele telefonie niet ontkennen, maar we geloven dat gezondheid toch belangrijker is,” stellen de onderzoekers. ,,Daarom zouden zendmasten voor mobiele telefonie niet in dichtbevolkte gebieden mogen staan, vooral niet in de nabijheid van scholen.”

De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling noemt de bevindingen alarmerend. ,,De conclusie van dit onderzoek is dat het risico op gezondheidseffecten van zendmasten op een afstand van 200 meter reëel is. Dit bij stralingsniveaus die bijna 50.000 keer lager zijn dan wat in Nederland is toegestaan. Die te hoge stralingslimieten bieden ons dus geen bescherming tegen gezondheidsrisico’s,” zegt Peter van der Vleuten van de stichting.

Het bericht Mobiele zendmast verhoogt kans op diabetes verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.