EU-expertbijeenkomst over snelle toegang tot innovatieve medicijnen

In Amsterdam zijn vandaag de eerste stappen gezet naar een nieuwe manier van kijken naar markttoelating en vergoeding van innovatieve medicijnen. Op uitnodiging van minister Edith Schippers (VWS) spraken meer dan 100 experts uit heel Europa over snellere en betaalbare toegang voor patiënten tot innovatieve medicijnen. Zo keken zij naar methoden van versnelde of voorwaardelijke markttoelating en vergoeding en het delen van onderzoeksgegevens tussen de verschillende landen en autoriteiten.

Innovatieve medicijnen

Er komen steeds meer innovatieve medicijnen beschikbaar en dat is geweldig voor de patiënt. Deze medicijnen zijn echter vaak bedoeld voor een kleine groep mensen waardoor er niet altijd voldoende onderzoeksdata beschikbaar zijn. De werkzaamheid,veiligheid en toegevoegde waarde van deze middelen is daarom lastig vast te stellen. Het kan daardoor erg lang duren voordat de patiënt toegang heeft tot deze nieuwe middelen.

 

Schippers grijpt het voorzitterschap van de Europese Unie aan om dit proces te versnellen: ‘We moeten in Europa samen kijken hoe we medicijnen waar patiënten echt op zitten te wachten snel bij hen kunnen krijgen, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Dit moet hand in hand gaan met de betaalbaarheid. Wat hebben we er aan als een medicijn wel toegelaten, maar volledig onbetaalbaar is? Voor innovatieve medicijnen is goede samenwerking op het gebied van markttoelating en vergoeding in een vroeg stadium nodig. Nu werken autoriteiten die hier over gaan zowel nationaal als internationaal nog teveel los van elkaar.’

Urgentie breed gedeeld

De experts bogen zich gezamenlijk over 3 vragen: Op welke producten moet versnelde toelating zich richten? Welke (voorwaardelijke) eisen stellen we hieraan, en hoe kunnen we de verschillende procedures beter op elkaar afstemmen?

 

In de discussies werd duidelijk dat de urgentie om meer samen op te trekken breed wordt gedeeld. Om ons systeem toekomstbestendig te maken moeten we zowel kijken naar nieuwe elementen in de toelating als nieuwe methoden van vergoeding. Betere samenwerking tussen autoriteiten voor markttoelating en die voor vergoeding is cruciaal voor snelle en betaalbare toegang tot innovatieve medicijnen.

 

De uitkomsten van de conferentie worden gebruikt als input voor de Informele Raad van Ministers van Volksgezondheid in april, waarbij ministers uit de 28 EU-lidstaten onder voorzitterschap van Schippers zich over het geneesmiddelenbeleid gaan buigen.

Het bericht EU-expertbijeenkomst over snelle toegang tot innovatieve medicijnen verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.