Congres Zorgtransformatie 12 maart

De noodzaak tot transformatie van de zorg

Wil jij weten hoe je het verschil maakt in de zorg? Kom dan 12 maart naar het Congres Zorgtransformatie. Daar spreken visionaire bestuurders en trendsettende beleidsmakers over technologie als enabler voor de transformatie van zorg. Een van die sprekers is Randall Moore, oprichter van Mercy Virtual Care Center, het eerste virtuele ziekenhuis ter wereld. Hij neemt ons mee in de transformatie die onder zijn leiding plaats heeft gevonden.  

“We hebben een nieuw ecosysteem gecreëerd dat zowel zorg als gezondheid ondersteunt, met de patiënt op een centrale positie,” aldus Moore. Hoe dit nieuwe systeem tot stand kwam en welke lessen wij daarvan kunnen leren, horen we op 12 maart. Aansluitend voeren verschillende key-players, waaronder Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter Erasmus), Gita Gallé (bestuursvoorzitter Deventer Ziekenhuis), Michel van Schaik (directeur gezondheidszorg Rabobank Nederland) en Olivier Gerrits (directeur zorginkoop Zilveren Kruis) de dialoog over succesfactoren en obstakels voor de transformatie van de Nederlandse zorg. In de middag worden in diverse break-out sessies (technologische) voorbeelden uit de praktijk die de transformatie van de zorg enablen nader toegelicht.

Week van de Zorg
Het congres Zorgtransformatie vormt de officiële opening van de Week van de Zorg, een week waarin zorginnovatie en –transformatie centraal staan. Tijdens het congres wordt de derde editie van Zorg Enablers gepresenteerd, een publicatie van BeBright waarin een actueel overzicht wordt gepresenteerd van het overweldigende aanbod van nieuwe zorgtechnologie.

Voor het volledige programma en aanmelden ga naar: www.zorgtransformatiecongres.nl