Boete voor verwijtbaar falende farmaceuten naar 820.000 euro

schippersMinister Edith Schippers (Volksgezondheid) verhoogt de maximale boete voor het verwijtbaar veroorzaken van een geneesmiddelentekort van 45.000 naar 820.000 euro. De maximale boete in de Geneesmiddelenwet wordt daarmee gelijk aan die in de Warenwet. Hiervoor is wel een wetswijziging nodig. In de tussentijd wordt de maximale boete alvast verhoogd van 45.000 naar 150.000 euro. Dat schrijft Schippers vandaag in een brief over de aanpak van geneesmiddelentekorten aan de Tweede Kamer. De boete ziet op de verplichting van de houder van een handelsvergunning voor een geneesmiddel om ervoor te zorgen dat er voldoende voorraad aanwezig is en om een (dreigend) tekort op tijd te melden. Daarnaast maakt Schippers afspraken met groothandels over het aanhouden van voorraden, zodat zij bij een eventueel acuut tekort bij kunnen springen.

Overige maatregelen tegen geneesmiddelentekorten
Naast het verhogen van de boete en afspraken met groothandels presenteert Schippers nog een aantal maatregelen dat voortvloeit uit de werkgroep geneesmiddelentekorten.

1 meldpunt
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maken samen 1 loket, waar aankomende tekorten kunnen worden gemeld. Betere samenwerking op dit vlak moet de snelheid waarmee een oplossing kan worden gevonden verhogen en dubbel werk voorkomen. Dit loket moet voor het einde van het jaar operationeel zijn.

Aanpassen regelgeving
Daarnaast onderzoekt Schippers de mogelijkheid om in de regelgeving beter rekening te houden met mogelijke tekorten, zodat eenvoudiger overgestapt kan worden op alternatieven, bijvoorbeeld uit het buitenland. Ook zijn er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over de vergoeding van alternatieve middelen bij een tekort. Dit moet gesteggel over kosten voorkomen en het beschikbaar komen van een alternatief voor patiënten versnellen.