Binnen Europa in Nederland minste antibiotica verstrekt

Antibiotica worden van de Europese landen in Nederland het minst verstrekt, in Griekenland het meest (cijfers 2013). Ook binnen Nederland zijn er verschillen in de mate waarin antibiotica worden verstrekt. In sommige gemeenten krijgen tweemaal zoveel mensen antibiotica verstrekt als in andere. Dit meldt CBS.

Er is binnen Europa een grote variatie in de mate waarin antibiotica worden gegeven. Uit de meest recente Europese vergelijking (2013) blijkt dat in Nederland de minste antibiotica werden verstrekt, iets minder dan 11 dagelijkse doseringen gemeten per 1 000 inwoners. In Duitsland gebeurde dat ruim anderhalf keer zo veel als in Nederland en in België en Frankrijk meer dan twee en een half keer zo veel. In Griekenland werden de meeste antibiotica verstrekt, meer dan 32 dagelijkse doseringen per 1 000 inwoners. De Grieken kregen dus drie keer zo veel antibiotica als de Nederlanders.

Regionale verschillen binnen Nederland
Ook binnen Nederland zijn er regionale verschillen in het verstrekken van antibiotica. In 2013 kregen in sommige gemeenten tweemaal zoveel mensen antibiotica als in andere. Zo werd in de gemeente Schermer in Noord-Holland aan nog geen 15 procent van de bevolking antibiotica verstrekt, in de gemeente Pekela in Zuidoost-Groningen was dit ruim 30. Antibiotica worden vaker gegeven aan kinderen en ouderen. Ook wanneer rekening wordt gehouden met leeftijdsopbouw blijven regionale verschillen bestaan.

Minder antibiotica verstrekt
Het aantal personen dat antibiotica verstrekt kreeg is sinds 2011 met 10 procent gedaald van 3,9 tot 3,5 miljoen in 2014. Van de personen die antibiotica kregen was 60 procent vrouw. Twee derde van de door openbare apotheken afgeleverde antibiotica werden in 2012 voorgeschreven door huisartsen, een derde door specialisten.
AMR conferentie

Tijdens de conferentie over antimicrobiële resistentie (AMR) komen op 9 en 10 februari 2016 alle EU-/EEA-ministers van zowel Volksgezondheid als Landbouw in Amsterdam bijeen om onder leiding van het Nederlandse voorzitterschap te spreken over resistentie tegen antibiotica.

Het bericht Binnen Europa in Nederland minste antibiotica verstrekt verscheen eerst op Informedics – medische informatie online.